BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
Gebruik van de site

De beschrijving van de beschermingsregeling op deze website is louter informatief en kan niet ingeroepen worden ter ondersteuning van een eventuele schadeloosstellingsaanvraag. In zo'n geval gelden enkel de authentieke teksten en in het bijzonder het tegemoetkomingsreglement dat u op deze site kunt vinden.

Het Beschermingsfonds is niet aansprakelijk voor om het even welke schade ten gevolge van het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van informatie op deze website die eventueel onjuist, onvolledig of achterhaald zou zijn.

Weergave of reproductie van deze website of onderdelen ervan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.