BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
De bescherming van kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen

Exclusieve bevoegdheid van het garantiefonds voor financiële diensten

Exclusieve bevoegdheid van het Garantiefonds voor financiële diensten

Bij KB van 10 oktober 2011 werd onder strikte voorwaarden een beschermingssysteem ingevoerd voor aandelen die vóór die datum worden uitgegeven door coöperatieve vennootschappen en aangehouden door vennoten - natuurlijke personen.

Die wetgeving gaat ervan uit dat de genoemde activa in bepaalde gevallen alle kenmerken hebben van spaarproducten, dat het wenselijk is een beschermingsregeling op te zetten die gelijkwaardig is aan de regeling voor alternatieve spaarproducten, met name de bankdeposito's en de tak 21verzekeringen en dat de uitbreiding van de bescherming een belangrijk element is om het vertrouwen van het publiek in het financiële systeem te kunnen versterken.

Informatie over deze bescherming kan worden bekomen op onderstaand adres :

GARANTIEFONDS VOOR FINANCIËLE DIENSTEN (voorheen het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen)

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
BE – 1040 Brussel

Tel: 32.2.574.78.40
Fax 32.2.579.69.19

http://garantiefonds.belgium.be/nl
garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be