BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
Organen van het Fonds

Op 01.05.2016.

Bestuurscomité
Voorzitter Alexandre De Geest  
Leden vertegenwoordigers
van de overheid


vertegenwoordigers van de kredietinstellingen en van de beleggingsondernemingen
 
Jean Hilgers
Norbert De Batselier
Herman Debremaeker
Piet Raepsaet
Hilde Van Den Houten
Eric Struye de Swielande
Michel Vermaerke
Luc Versele
Luc Aspeslagh
Patrick Tans
Rik Vandenberghe

  plaatsvervangers plaatsvervangers
  Agnes Van den Berge
Yvan Peeters
Dirk De Cort
Véronique Leleux
Wim Descamps
Regeringscommissaris
  Luc Keuleneer